NAPÍŠTE OBJ. ČÍSLO, ZVOĽTE množstvo A OBJEDNAJTE:

+

 
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!
Každá ONLINE OBJEDNÁVKA automaticky získavazľavu 5%!

Starkl záhradník s.r.o. |  PPB Nové Mesto  |  810 02 Bratislava 12   
Od 8.8. do 4.11.: Pondelok - Piatok: 7:30 - 19:00
Sobota: 9:00 - 16:00
  
tel. 02-459 44 798  |  fax. 02-459 44 896 |
 www.starkl.sk   |   zahrada@starkl.sk

STARKL 2016