NAPÍŠTE OBJ. ČÍSLO, ZVOĽTE množstvo A OBJEDNAJTE:

+

Termíny expedície rastlín | jesenná sezóna

Sortiment rastlín dodávame v správnu dobu k výsadbe. Odosielanie sa riadi podľa konkrétneho sortimentu v objednávke. Tým je zaručené, že Vaša objednávka bude vždy vybavená v tom najvhodnejšom termíne.

Sortiment sa zasiela od týchto termínov:

od polovice septembra

od polovice septembra:

cibuľoviny a rastliny v nádobách, sadenice jahôd
od októbra

od začiatku októbra:

rastliny z voľnej pôdy, ruže, ovocné kríky, rastliny pre živé ploty, popínavé rastliny (presný začiatok zasielania tohto sortimentu závisí na aktuálnom počasí - voľnokorenné rastliny je možné posielať až v štádiu vegetačného pokoja)
viniče

od konca októbra:

ovocné stromky a viniče


Rastliny zasielame zásadne naraz
, tzn. zásielka je odoslaná až vo chvíli, kedy je možné odoslať všetky Vami objednané rastliny. Len v mimoriadnych prípadoch môže byť Vaša objednávka rozdelená z množstevného dôvodu na viac samostatných zásielok. V takomto prípade je objednávka rozdelená tak, aby boli prednostne odoslané rastliny, u ktorých je možné skoršie odoslanie.  Poštovné je účtované len za jednu zásielku.

Pokiaľ chcete rastliny, ktoré je možné zaslať skôr, odoslať prednostne, môžeme samozrejme na Vaše vyžiadanie objednávku rozdeliť (žiadosť uveďte do kolónky pre odkaz pri vyplňovaní dodacích údajov).
Za každú takto rozdelenú samostatnú zásielku Vám bude účtované poštovné, balné a poistné.


Živý sortiment sa zasiela vždy podľa aktuálnej klimatickej situácie odpovedajúcej možnostiam bezpečnej prepravy a následnej výsadby objednaných rastlín. Z týchto dôvodov je možné zaslať sortiment živých rastlín len  niekoľko týždňov v roku.

Povaha ponúkaného sortimentu neumožňuje garantovať dodanie ku konkrétnemu dátumu, či do určitej doby od objednania, čo súvisí s možnosťou odoslania konkrétneho objednaného sortimentu (príklad: objednávka z augusta obsahujúca okrem iného aj voľnokorenné rastliny bude expedovaná až v priebehu októbra, kedy je už možné zasielať aj tento sortiment).