NAPÍŠTE OBJ. ČÍSLO, ZVOĽTE množstvo A OBJEDNAJTE:

+

Termíny expedície rastlín | jarná sezóna

Sortiment rastlín dodávame v správnu dobu k výsadbe. Odosielanie sa riadi podľa konkrétneho sortimentu v objednávke. Tým je zaručené, že Vaša objednávka bude vždy vybavená v tom najvhodnejšom termíne.

Sortiment sa zasiela od týchto termínov:

Sortiment semien

Od februára:

Sortiment semien je zasielaný v samostatnej zásielke.
Od konca marca

Od marca:

cibuloviny, jahody, trvalky. ruže, ovocné stromy, kríky, okrasné dreviny, živé ploty, popínavé rastliny a pokryvné rastliny.
V priebehu apríla

V priebehu apríla:

balkónové rastliny, črepníkové rastliny, balkónové ovocie, izbové rastliny


Rastliny zasielame zásadne naraz
, tzn. zásielka je odoslaná až vo chvíli, kedy je možné odoslať všetky Vami objednané rastliny. Len v mimoriadnych prípadoch môže byť Vaša objednávka rozdelená z množstevného dôvodu na viac samostatných zásielok. V takomto prípade je objednávka rozdelená tak, aby boli prednostne odoslané rastliny, u ktorých je možné skoršie odoslanie.  Poštovné je účtované len za jednu zásielku.

Pokiaľ chcete rastliny, ktoré je možné zaslať skôr, odoslať prednostne, môžeme samozrejme na Vaše vyžiadanie objednávku rozdeliť (žiadosť uveďte do kolónky pre odkaz pri vyplňovaní dodacích údajov).
Za každú takto rozdelenú samostatnú zásielku Vám bude účtované polovičné poštovné, balné a poistné.

Sortiment semien je zasielaný v samostatnej zásielke. 
Sortiment semien je odosielaný z iných expedičných hál. Preto nie je technicky možné zaslať semená v spoločnej zásielke s iným sortimentom.


Živý sortiment sa zasiela vždy podľa aktuálnej klimatickej situácie odpovedajúcej možnostiam bezpečnej prepravy a následnej výsadby objednaných rastlín. Z týchto dôvodov je možné zaslať sortiment živých rastlín len  niekoľko týždňov v roku.

Povaha ponúkaného sortimentu neumožňuje garantovať dodanie ku konkrétnemu dátumu, či do určitej doby od objednania, čo súvisí s možnosťou odoslania konkrétneho objednaného sortimentu (príklad: objednávka z januára obsahujúca okrem iného aj letničky alebo črepníkové rastliny bude expedovaná až v priebehu apríl-máj, kedy je už možné zasielať aj tento sortiment).