Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

plants


Ako postupovať po prevzatí zásielky?


1. Pokiaľ sú súčasťou zásielky rastliny, je treba brať do úvahy, že sú behom prepravy vystavené nedostatku svetla a vzduchu. Preto je nutné čo najskôr po prevzatí rastlín z krabice vybrať.


2. Vo výnimočných prípadoch, ak by zásielka prišla za mrazivého počasia, preneste neotvorený balík na chladné, ale nepremŕzajúce miesto (napr. pivnica), aby sa rastliny mohli pomaly aklimatizovať. Až potom ich vybalíme.


3. Podľa priloženej faktúry skontrolujte kompletnosť dodaných produktov a ich stav. Pokiaľ zistíte akékoľvek nedostatky, prosíme o fotodokumentáciu zisteného stavu a kontaktujte nás.


4. Pokiaľ je to možné, čo najskôr po prevzatí zásielky rastliny vysaďte. Čím skôr budú vysadené na vhodné stanovisko, tým skôr zakorenia a zosilnia.


5. Voľnokorenné dreviny a ruže je vhodné pred výsadbou namočiť. Nikdy ich však nenechávajte vo vode dlhšie ako 48 hodín – môže dochádzať k uhnívaniu koreňov.


6. Kontajnerované rastliny pred výsadbou dobre zalejte – sadenice potom ľahšie vytiahnete z prepravných kontajnerov a vy ich tak môžete bezpečne presadiť do voľnej pôdy či do väčších nádob určených k pestovaniu.


7. Cibule Saďte dvojnásobne tak hlboko, ako sú vysoké. Vzájomná vzdialenosť jednotlivých cibúľ by mala odpovedať približne hĺbke ich výsadby. Nezabúdajte, že špička cibule musí vždy smerovať nahor!


8. Teplotne chúlostivé rastliny (letničky, nádobové rastliny) presaďte z prepravných kontajnerov do väčších nádob, ale na vonkajšie stanovisko ich umiestnite až v dobe, kedy nehrozí pokles teploty k 0 °C.


9. Všetky rastliny po výsadbe vždy poriadne zalejte a aj v nasledujúcich dňoch dbajte o ich pravidelnú zálievku.

 


 


Čo robiť v prípade, že nemôžete hneď vysádzať?


1. Pokiaľ nemôžete dodané rastliny vysádzať v priebehu nasledujúcich 3 až 4 dní, je potrebné voľnokorenné dreviny a ruže (bez kvetináču) založiť. Do cca 30 cm hlbokej ryhy vložte šikmo korene a časť kmeňa, prihrňte zeminou a výdatne zalejte.


2. Rastliny v kvetináčoch môžete ponechať niekoľko dní na tienstom mieste. Pravidelne ich však zalievajte.


3. Kvitnúce cibule môžete do výsadby ponechať na suchom, vzdušnom, nemrznúcom, ale nie slnečnom mieste. K cibuliam by mal prúdiť vzduch, aby mohli dýchať, pretože aj cibule a hľuzy sú živé, len sa nachádzajú v kľudovom štádiu.


4. Pokiaľ v zásielke obdržíte rastliny, ktoré sú predpestované v skleníku,
teda nádobové či balkónové rastliny a všetky, ktoré už majú mladé tohoročné výhony (ako je napríklad Kiwi), je nutné im ešte venovať následnú starostlivosť a chrániť ich pred chladom. Ich umiestnenie na vonkajšom stanovisku zvážte podľa klimatických podmienok vo Vašej oblasti. Tieto druhy rastlín sú vysadené v prepravných kontejneroch a nie je nutné ich okamžite presádzať. V prepravných nádobách do výsadby vydrží aj niekoľko týždňov. Len ich umiestnite na svetlom a teplom mieste a udržujte primerane vlhký substrát. Teplota by nemala klesnúť pod 7 °C a na vonkajšom stanovisku ich ponechajte trvalo až v dobe, kedy už nehrozí noční chlad.


5. Pozor! Korene rastlín nesmú nikdy uschnúť!

 


 


Je vzhľad rastlín v zásielke v poriadku?


1. Nezľaknite sa, že vzhľad doručených rastlín neodpovedá vzhľadu rastlín z ponuky. Na ilustračných fotografiách v ponuke sú rastliny vyobrazené vo svojej najtypickejšej podobe – v prípade ovocných stromov a kríkov teda s plodmi, v prípade kvitnúcich rastlín s kvetmi atď. Snímky sú vyberané tak, aby si mal zákazník možnosť urobiť predstavu o rastline v jej klasickej podobe, ktorú dosiahneme až po určitej dobe a starostlivosti na novom stanovisku.


2. Väčšina rastlín je na jar aj na jeseň v prirodzenom štádiu vegetačného kľudu, teda bez viditeľných známok narašenia. Tomu samozrejme odpovedá ich vzhľad. Dreviny môžu mať podobu holých prútikov a u trvaliek či okrasných tráv budú len minimálne nadzemné časti. Po výsadbe sa však bezpečne tieto sadenice prebudia do novej vegetácie.


3. Medzi rastliny so špecifickým vzhľadom pri dodaní patrí:

 

Maliny – skrátené suché výhony majú v dolnej časti životaschopnou koreňovú časť. Po vysadení vyháňajú maliny práve z tejto podzemnej časti. Podľa teplotného priebehu môže k rašeniu dochádzať v rozmedzí 6-8 týždňov od výsadby (jar).

 

Plamienok – nadzemnú časť troví zdrevnatelá, nezelená časť minuloročných výhonkov. Po vysadení raší nové zelené výhony z tejto drevnatej časti či z koreňu.

 

Okrasné trávy – nadzemná časť je odumretá (príp. má suché časti z predchádzajúcej vegetačnej sezóny). Po výsadbe trávy vyraší z koreňového systému.

 

Tamaryška – drevina, ktorá sa do vegetácie prebúdza zdanlivo najneskôr. U tejto dreviny dochádza ku kvitnutiu na holom dvere a až následne k prebudeniu zelených častí. Pri prvom nástupe do vegetácie po výsadbe sa však väčšinou kvitnutie neprejavuje, takže na rastline dochádza až k pučaniu zelených častí – „ihlíc“. Tie sa objavujú až cca v 1. pol. júna. Do tej doby vyzerá ako rastlina bez akýchkoľvek známok života.

 

Vinná réva – patrí k najdlhšie prebúdzajúcej sa drevine zo štádia vegetačného kľudu. Pri jarnej výsadbe tak môže dochádzať k prvým príznakom vegetácie až 8-10 týždňov od výsadby.

 

FRIGO jahody - sú to silne vyvinuté jahodové puky bez listov. Sadenice sú uchovávané podchladené pri teplote 0 °C až do odoslania, preto sú olistené. Tmavé korene a srdiečka nie sú závadou. Nová rastlina vyrastá z koreňov, ktoré odporúčame pred výsadbou max. na 1 hod. namočiť a potom vysádzať priamo na stanovisko. Po vysadení veľmi rýchlo prejavia rastovú energiu. Ďalšie pestovanie je rovnaké ako u iných druhov jahôd. Najväčšiu úrodu docielime v druhom a treťom roku, potom odporúčame rastliny opäť vymeniť za nové kvalitné sadenice.

 

4. Môže sa stať, že rastliny dodané na jeseň, či skoro na jar, budú mať suché listy. Vždy sa ale jedná o suché listy z predošlej vegetačnej sezóny, ktoré neboli odstránené. Sadenice sú ale živé, zasaďte je podľa návodu a s nástupom do vegetácie znovu vyrašia.


5. Balkónové kvetiny a letničky ako pelargónie, surfínie atď. môžu mať pri obdŕžaní zásielky postláčané, zožltnuté alebo suché listy. To však neznamená, že sú uhynuté. Dodávané rastliny sa skoro zotavia a opäť vytvoria nové listy. Tieto balkónové kvetiny nie sú odolné voči zime a mali by byť až do polovice mája ponechané doma alebo ich môžete pri miernom jarnom počasí dať cez deň von, aby sa otužili, a len na noc preniesť dovnútra.

plants

Tel.: +421 245 944 797      |      email: zahrada@starkl.sk

 

plants