Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Ako správne používať kompost?

Kompost je organické hnojivo, ktoré získavame procesom kompostovania. Kompostovanie sa v posledných rokoch stalo zaujímavou záľubou, ktorou získavame výživné hnojivo a zároveň šetrne likvidujeme biologický odpad. Kompostovanie je postavené na jednoduchom procese, ktorý si však vyžaduje určité zásady. Kompost si môžeme aj zakúpiť, avšak pri jeho kúpe musíme dozerať na certifikáciu, konkrétne certifikát Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym. Takýto certifikovaný kompost vám zaručuje kvalitu, účinnosť a najmä zdravotnú nezávadnosť. 

 

Poďme sa však venovať kompostom, ktoré vytvoríme v domácom prostredí pomocou kompostéru. Najčastejšou otázkou je ako dlho trvá proces kompostovania a kedy môžeme kompost použiť priamo na rastliny a dreviny. Bežná doba kompostovania trvá od 3 mesiacov do 2 rokov, avšak veľmi to záleží od bioodpadu, ktorým kompost kŕmime, rovnako ako od poveternostných podmienok či použitia urýchľovačov kompostu, príp. pomoci kalifornských dážďoviek. 

 

Vďaka kompostu môžeme vrátiť pôde potrebné živiny, prípadne obohatiť tzv. hluchú pôdu o potrebné látky. 

 

Akú štruktúru má mať kompost? 

 

To, či je kompost zrelý na hnojenie zistíme jedine podľa štruktúry a vnímania ostatných vnemových aspektov. Zrelý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, ktorá je podobná zemine v lesoch. Takýto kompost nezapácha, pripomína čistú vôňu pôdy - zemitá vôňa. Má sypkú štruktúru, nenachádzajú sa v ňom silné hrudy či zvyšky bioodpadu (napr. drevo) 

 

Kedy je kompost zrelý? 

 

Zrelosť kompostu môžeme zistiť aj praktickým testom, tzv. testom klíčivosti. Tento test pozostáva v odbere podielu kompostu, ktorý navlhčíme a umiestnime do misky. Princípom tohto testu fytotoxicity je vysiatie žeruchy do kompostu. Kompost navlhčíme, misku prikryjeme fóliou tak, aby sme v nádobe udržali určitú vlhkosť. Klíčivosť žeruchy je spravidla od 3-7 dní, čo záleží aj od zrelosti semien a teploty v provizórnom fóliovníku. 

 

Ak nám semená žeruchy nevyklíčia vôbec, znamená to, že kompost nie je pripravený, a že sa v ňom nachádzajú látky škodlivé pre rastliny. V prípade, že nám žerucha vyklíči, môžeme pozorovať až tri farebné škály, od ktorých sa odvíja vyzretosť kompostu. 

 

Zelené listy žeruchy signalizujú zrelý kompost bez toxických látok, ktorý môžeme už priamo použiť ako organické hnojivo ostatných rastlín. 

 

Žlté a hnedé listy sú znakom nezrelého kompostu, ktorý síce neobsahuje škodlivé látky pre rastliny, ale nespĺňa aditívnu výživovú hodnotu. 

 

V prípade, že nám vyklíči len veľmi malá časť semien žeruchy, ponecháme kompost ešte odpočívať, rovnako ako v prípade vyklíčenia žltých a hnedých listov žeruchy. 

 

Využitie kompostu podľa zrelosti 

Využitie kompostu podľa zrelosti môžeme rozdeliť na využitie čerstvého a zrelého kompostu. 

 

Čerstvý kompost 

 

Čerstvý kompost je starý od 2 do 6 mesiacov. Po 2 mesiacov od prvého umiestnenia bioodpadu sa začínajú tvoriť procesy podporujúce rozklad. Rozklad je aktívny proces, počas ktorého sa kompost stabilizuje. Stabilizácia znamená, že sa živiny naviažu na organické zložky, a tým pádom je možné ich  ľahko distribuovať k rastlinám. Hoci je čerstvý kompost veľmi silný a nepoužiteľný na priesady či iné jemnokorenné rastliny (rastliny by spálil), môžeme ho použiť ako mulčovací materiál krov či stromov. Čerstvým kompostom môžeme nastielať, avšak neaplikujeme ho vo forme výluhu. 

 

Zrelý kompost

 

Zrelý kompost má najvšeobecnejšie využitie. Jeho dávkovanie môžeme prepočítať približne na uloženie 10-20 kilogramov kompostu na 1 meter štvorcový. Rovnako ho môžeme použiť aj pri zakladaní nových pestovateľských plôch, ktoré sú z časti tvorené hluchou pôdou, prípadne ním obohatiť pôdu v okolí novostavieb. 

 

Zrelý kompost, ktorý postúpil test fytotoxicity s kladným výsledkom môžeme aplikovať počas celého vegetačného obdobia rastlín (aplikovať ho môžeme aj pred vysadením jemných priesad). Zrelý kompost je stabilný, nie je príliš silný, a preto ak disponujeme jeho malým množstvom, môžeme ho umiestniť aj lokálne - napr. do jamiek na priesady.