Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Ako zistiť pH pôdy a prečo je to dôležité

pH pôdy je jedným z najdôležitejších parametrov, ktoré priamo ovplyvňujú rast a obranyschopnosť jednotlivých rastlín. To, aby sme zabezpečili správny priebeh rastu rastlín musíme zabezpečiť niekoľko zásad. Medzi tie najzákladnejšie patrí zistenie kyslosti pôdy a s ňou spojené náležitosti.. Vďaka tomuto parametru sme schopní pôdu odvápniť či naopak aplikovať vápno tak, aby sme dosiahli kyslosť primeranú pestovaniu danému typu rastliny a zabezpečiť hladký priebeh jej rastu.  

 

Čo je to pH?

Je to rozmerné číslo, ktoré charakterizuje kyslosť pôdy, vody či iného prostredia. Tieto prostredia môžu mať rôznu hodnotu, a to hodnotu od 0 do 14 pričom číslo 7 patrí neutrálnemu prostrediu.

 

Z tohto pohľadu môžeme rastliny roztriediť do kategórie podľa toho, či im vyhovuje vápenatá pôda, alebo naopak tá so značným prídavkom rašeliny.

 

Najdôkladnejšie meranie kyslosti pôdy je odborným personálom, a to za pomoci elektronického merného prístroja - pHmetra. Testy sa vykonávajú na suchej pôde s tým, že sa pomocou destilovanej vody pripraví suspenzia z ktorej sa neskôr získavajú potrebné informácie.

 

Ako zmerať pH pôdy?

Hoci je zaujímavé rozmýšľať o ľahkej metóde za pomoci pHmetra, nie každý z nás má takéto možnosti, ktoré by mohol ľahko využiť. V pohodlí domova si však môžeme vykonať test, ktorého presnosť síce nie je úplne totožná s nameranými hodnotami profesionálneho pH metra, ale je úplne dostačujúca pre potreby domáceho pestovania.

 

Odoberieme danú vzorku pôdy, ktorú chceme skúmať. Najvhodnejšou vzorkou je vzorka pôdy, ktorá je vysušená - napríklad po dlhšom období sucha. Vložíme ju do pohára, ktorý môžeme ľahko uzavrieť, pričom prilejeme destilovanú vodu v pomere 1:1.

 

Danú vzorku necháme istý čas odležať tak, aby sme mohli zistiť presnú hodnotu kyslosti pôdy. Zisťujeme ju pomocou indikačných papierikov určených na meranie pH hodnoty. Môžeme ich dostať kúpiť takmer vo všetkých lekárňach či vo vybraných drogériách.

 

Po dni či dvoch vložíme papierik do vody zo vzorky a podľa tabuľky na obale od papierikov odčítame danú hodnotu. V tejto tabuľke sa objavuje číslo, ktoré udáva vyššie spomínané charakteristiky pôdy na stupnici od 0 do 14.

 

Ako často využívať tester na kyslosť pôdy?

Tester na kyslosť pôdy vo forme indikačných papierikov môžeme konať tak často, ako uznáme za vhodné. Táto metóda nie je invazívna, nijako neovplyvní stav ani zloženie pôdy pokiaľ jej zloženie priamo neovplyvníme na základe nameranej hodnoty.

 

V prípade, že potrebujeme pridať vápno a začneme znižovať kyslosť pôdy pomocou tohto spôsobu musíme mať na mysli, že tento stav nie je trvalý a vápno sa v pôde neudrží naveky. Z tohto dôvodu ho musíme pravidelne dopĺňať tak, aby sme tento stav udržali na danej hladine. Vo všeobecnosti však môžeme testy vykonávať raz za pol roka, vtedy je zmena v kyslosti pôdy najbadateľnejšia.

 

Vďaka indikačným papierikom môžeme ľahko, jednoducho a najmä rýchlo zistiť stav našej pôdy. Zistenie kyslosti pôdy nám pomôže nie len zaistiť lepšiu obranyschopnosť rastlín vzhľadom na rôzne choroby, ale môže priamo vplývať na rodivosť istých plodín - samozrejme len v prípade, že sa rozhodneme optimalizovať kyslosť pôdy natoľko, aby sme tieto výsledky dosiahli. Výhodou manuálneho vápňovania pôdy je fakt, že stále môžeme vynechať miesta rovnako kyslé pre rastliny, ktoré preferujú tento druh pôdy.