Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Biozáhrada nie je trend, ale životný štýl

Biozáhrada je záhrada, v ktorej sú všetky rastliny vypestované v súlade s prírodnými zákonmi. Pre vznik biozáhrady je dôležitá zdravá a úrodná pôda. Tú dosiahneme pomocou pôdnych mikroorganizmov. Mikroorganizmy rozložia živočíšne a rastlinné zostatky. Ich spracovaním vytvárajú kvalitný humus. Bio ovocie a bio zeleninu treba pestovať bez použitia chemických prostriedkov. Výhodou je, že príroda často urobí časť práce za biozáhradkárov sama.

 

Hlavné zásady rozlišujúce biozáhradu od záhrady

Biozáhradkár musí mať dôkladné znalosti o biológii rastlín, zákonitostiach rastu a vplyve rôznych faktorov pôsobiacich na rastliny. Dôležité je, aby ich aj rozumne využíval. Jeho osevný postup a technológie pestovania bio zeleniny a bio ovocia musia zabrániť erózii pôdy. V biozáhrade pestujeme druhovo pestré plodiny. Prospešné je vytváranie zmiešaných záhonov. Jednotlivé plodiny treba striedať a rastliny vzájomne kombinovať. Snažíme sa tak vytvoriť podmienky pre prežívanie organizmov (predátorov hmyzu). Docielime tým aj to, že biozáhrada bude viac odolná voči škodcom. Rozmiestenie plodín by sme si mali dopredu pripraviť. Po roku je potrebné ich prestriedať.

 

Štruktúra plodín v osevnom postupe musí umožniť striedanie plodín s malou odolnosťou proti burinám s plodinami s vyššou odolnosťou. Pri pestovaní bio zeleniny a bio ovocia nie je povolené pestovanie geneticky manipulovaných organizmov (GMO). Ďalej nie je povolené používanie herbicídov, syntetických fungicídov a insekticídov.

 

Pokrytie pôdy vegetáciou musí byť čo najdlhšie. Ak je to možné dokonca aj cez zimu. Významne totižto prispieva k zadržaniu vlahy zo snehových zrážok. Na pokrytie sa využívajú strniskové medziplodiny, zelené hnojenie, podsevy a mulčovanie. Buriny sa regulujú agrotechnickými metódami. Nesnažíme sa ich však vyhubiť. Cieľom je potlačenie burín pod hladinu ekonomickej škodlivosti.

 

Na ochranu rastlín proti škodcom a chorobám používame biologické a biotechnické prostriedky. Silný dážď je príkladom biologického zneškodnenia niektorých škodcov. Dažďovú vodu zachytávame a využívame na zalievanie záhrady. Preto je biozáhrada často aj ekologickou záhradou. Proti škodcom je prínosná i mechanická ochrana. A to napríklad použitie výrazne farebných lepkavých pásov či ručný zber, napríklad pásavky zemiakovej.

 

Na pestovanie rastlín v biozáhrade používame iba kompost alebo organické hnojivá. Toto pravidlo platí aj pri údržbe trávnika a úprave okolia biozáhradky. Ak si chceme vypestovať organickú zeleninu músime sa správať “bio“ v celej záhradke. Chemickým pohnojením trávnika môžete svojej biozáhrade uškodiť. Kompost je najcennejším prirodzeným hnojivom. Je zdrojom humusu a živín ako sú draslík, fosfor a stopové prvky.