Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Čo je to zmladzovací rez a prečo ho robiť

Zmladzovací rez je vlastne úprava koruny stromov, ktorý slúži na prinavrátenie bohatej úrody najmä stromom, ktoré sú už veľmi staré. Zmladzovací rez sa vykonáva najmä na stromoch, ktoré každoročne rodia veľa drobných plodov, a medzi tieto stromy patria najmä čerešne, višne, jablone či marhule. V tomto článku si vysvetlíme hlavný princíp vykonávania zmladzovacieho rezu, a rovnako aj rez najobľúbenejších ovocných stromov. 

 

Zmladzovací rez: Prečo ho robiť? 

Zmladzovací rez, rovnako ako každý iný zásah do koruny stromu, si musíme vopred dôsledne premyslieť. V korune stromu nerastú len hlavné a vedľajšie konáre, ale objavia sa aj tzv. vlky, ktorých rastom sa strom snaží vykompenzovať uschnuté vedľajšie konáre. Tieto vlky však často rastú z kostrových konárov, hlavných, a často zahusťujú strom neoptimálnym spôsobom - veľkosť, smer rastu a pod.. Ak sa rezu stromov nevenujeme takmer každoročne, vyústiť to môže do značnej dysbalancie medzi nadzemnou a podzemnou časťou stromu.  

 

Zmladzovací rez sa vykonáva predovšetkým na starších stromoch, ktorých rodivosť je značne obmedzená. Pomocou tohto radikálnejšieho rezu sa môžeme vyhnúť striedavej rodivosti a zároveň zvýšime úrodnosť stromu, avšak nemôžeme očakávať úrodu ako od niekoľko ročného stromu. Rovnako je dôležitým parametrom aj správne vykonanie rezu, čím zabránime vertikálne rastúcim vlkom. Vzpriamene rastúce výhonky môžu byť znakom nesprávne vykonaného rezu. 

 

Pri zmladzovacom reze drevín môžeme využiť dva spôsoby. V oboch prípadoch však platí, že pri zmladzovacom reze sa zameriavame na presvetľovanie koruny vo forme odstraňovania vlkov či uschnutých konárov. Prvým spôsobom je rez na konárový krúžok, čo znamená, že pri použití rezacieho nástroja (pílka či nožnice) je rezná rana hladká, bez zanechania rozstrapkaní po bokoch či bez kýpťa. Druhým spôsobom, rezom na prevod,  je odstránenie všetkých vertikálne mierených konárov a zostávajú len korene, ktoré zapadajú do architektúry koruny stromu, resp. smerujú do strán od stredníka. 

 

Zmladzovací rez drevín

 

Obdobie zmladzovania drevín závisí od ich druhu. Jadroviny zmladzujeme po skončení silných mrazov, kôstkoviny (s výnimkou čerešní) môžeme zrezávať tesne pred kvitnutím. Čerešne, ktoré patria do kôstkovín môžu zmladzovacím rezom tesne pred kvitnutím utrpieť, a preto ich režeme tesne po zbere úrody. 

 

Čerešne sú veľmi citlivé na rez. Ako sme vyššie zmenili, najvhodnejšou dobou na zmladzovací rez je po zbere úrody, kedy rovnako odstraňujeme poškodené konáre. Je dôležité uviesť, že zmladzovanie celej koruny ako pri ostatných ovocných stromoch sa nikdy nerobí! Pod pojmom ,,zmladzovací rez’’ sa pri čerešniach myslí odstránenie vertikálnych výhonkov, ktoré odstraňujeme rezom na prevod. Rany po reze dôkladne ošetríme. 

 

Jablone sú stromami, pri ktorých vieme ľahko určiť či potrebujú zmladzovací rez, a to tak, že niektoré konáre sa začnú tzv. vyhoľovať. Vyhoľovanie konárov je spôsobené zatienením, a teda veľmi hustou korunou.  Zmladzovací rez jabloní vykonávame pred jarou, kedy pominú najsilnejšie mrazy. Doplnkovým rezom tohto skorého rezu je letný rez. Tento rez vykonávame v priebehu vegetácie, čím odstránime nežiadúce výhonky tak, aby nečerpali stromu živiny a energiu. 

 

Marhule režeme na zmladzovací rez po úrode, pričom doplnkový rez môžeme vykonávať približne v polovici júna. Pri doplnkovom reze odstraňujeme letorasty približne o 30 centimetrov, alebo približne o ⅓.  Marhule patria medzi odolnejšie stromy a ich koruna rastie naozaj bujne, a preto odstraňujeme nie len porušené či suché konáre, ale aj neperspektívne výhonky rastúce dovnútra stromu.