Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Ďalšie najkrajšie druhy záhrad, ktoré vás očaria aj inšpirujú

V článku o najkrajších druhoch záhrad pokračujeme. Prejdeme trochu viac do Ázie a exotiky a nezabudneme sa v článku vrátiť domov k našim koreňom a vidieckym záhradám.

 

Čínska záhrada

Ďalšou z najkrajších záhrad je čínska záhrada. Určujúcimi prvkami sú modelované terény, dekoratívne stavebné doplnky, použité substráty a kamene. Rastliny tu nie sú tak zásadným prvkom ako u iných druhov záhrad. Čínske záhrady sú zhotovované ako zobrazenie vesmíru.

 

Veľmi často sú jednotlivé prvky záhrady a ich vzájomné postavenie interpretované ako symboly. Tieto záhrady majú úzku spojitosť s náboženstvom a mytológiou, ale i sociálnym postavením majiteľa. V dobe svojho rozmachu boli považované ako spôsob prejavu inteligencie, organizačných schopností, vkusu, zámožnosti a postavenia.

 

Ak si chcete vytvoriť svoju vlastnú čínsku záhradu, mali by ste pochopiť taoistickú filozofiu. Táto filozofia zdôrazňuje jednotu vesmíru, ktorého prvky sa skladajú zo životnej energie. Tao je súčtom všetkých minulých, prítomných a budúcich vecí.

 

Obrovské kamene používané v záhradách zastupujú priebeh času. Prírodné prvky sú starostlivo vyberané pre svoj historický význam a symboliku. Čínska záhrada nie je nikdy viditeľná v celom svojom rozsahu. Celá záhrada je spojením nespočetných záhybov, stien a úkrytov. Všetky súčasti čínskej záhrady sú v harmónii, niektoré však môžu byť zvýraznené, iné skryté. Tento druh záhrady sa nepovažuje len za estetický doplnok k domu, ale za miesto k životu, do ktorého sa dá vstupovať, voľne sa v ňom pohybovať a objavovať nové veci.

 

Japonská záhrada

Japonská záhrada patrí k najdokonalejším architektonickým skvostom a preto ju radíme do kategórie najkrajších záhrad. Tisíce rokov stará tradícia tu zachováva zákony harmónie. Pochopiť štýl japonského záhradného umenia je duchovným procesom. Základom tohto umenia je myšlienka, že človek nie je pánom prírody. Je jej súčasťou, nesnaží sa ju prekonať, ale je schopný jej výjavy napodobniť alebo sa im priblížiť.

 

Pri tvorbe japonskej záhrady je dôležitý výber prirodzených farieb a materiálov. Súčasťou sú tiež nepravidelné tvary a zámerná všednosť. Všetky tieto vzťahy sa dajú popísať jediným slovom, ktorým je harmónia.

 

Koncepcia japonskej záhrady je vytvorená ako ucelený obraz. Srdce záhrady je nekompromisne oddelené od úžitkovej časti a iných rušivých elementov. Odstrániť je ich možné kulisou z ihličnanov a vyšších kríkov v kombinácii s bambusovou stenou. Veľkú rolu hrá rozmanitá zakrivenosť ciest a výsadby, ktorá predstavuje neustále životné premeny. Všetko má svoju symboliku. Jednotlivé partie v sebe skrývajú pocity životnej sily a múdrosti.

 

Ilúziu japonskej záhrady vytvoríte použitím troch základných prvkov, ktoré sú kameň, voda a zeleň. Tieto prvky sú potom v časovo premenlivom vzťahu s troma živlami, ktorými sú vietor, dážď a sneh. Tie potom podliehajú zákonu striedania dňa a noci v závislosti na ročnom období.

 

Iné záhradné štýly

Medzi ďalšie, už spomínané záhradné štýly patria tropické záhrady. Často im hovoríme zimné, aj keď v skutočnosti ide o uzatvorené záhrady s celoročným užívaním. Skutoční milovníci tropického pralesa by sa však v našich podmienkach mali zmieriť s tým, že výber rastlín musí byť obmedzený. Darí sa napríklad banánovníkom, mangovníkom a iným ovocným stromom.

 

Medzi najkrajšie záhrady, a v našich podmienkach najviac využívané, patria vidiecke záhrady. Základnými pravidlami ich tvorby je použitie ozdobných rastlín, sýtosť farieb a vôní, výsadba kríkov a typických doplnkov z prírodných materiálov. Ak chcete vidieckej záhrade dopriať pôvodný vzhľad, je dôležité, aby ste udržiavali jej tradičné členenie.