Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Dažďová záhrada je návratom k tradičnému pestovaniu

Dažďová záhrada je príjemným osviežením záhradného stereotypu. Okrem toho, že dažďová záhrada môže byť vizuálnym skvostom vďaka flóre využitej pre funkčnosť tohto typu záhrady, je aj nesmierne obohacujúcim prvkom, ktorý zabezpečí hneď niekoľko kladných faktorov.  Dažďová záhrada nie je komplexný celok, ktorý by zaberal celú plochu záhrady. Jej kúzlo spočíva vo využití prirodzeného prísunu zrážok na presne cielených miestach, ako napríklad pri príjazdovej ceste či pod strechou domu. Vďaka depresií vytvorenej v pôde zeme môžeme efektívne regulovať a ovplyvňovať vlhkosť a mikroklímu v záhrade. Patrí medzi mnohé typy filozofického vytvorenia záhrad, ako napríklad permakultúrna záhrada

 

Čo je to dažďová záhrada? 

Ako sme sa vyššie v článku zmienili, dažďová záhrada je umelo vytvorená depresia v pôde, ktorej veľkosť záleží od mnohých faktorov. Dažďová záhrada môže byť vytvorená za účelom ovplyvnenia mikroklímy, zavlažovania vinohradov či sadov. Mnohí začiatočníci si dažďovú záhradu mýlia s účelovým jazierkom, nie je to však to isté. V dobre vytvorenej dažďovej záhrade sa musí voda vstrebať do 48 hodín, pričom v nej nesmie voda stáť dlhšie ako túto dobu - inak je účel záhrady kontraproduktívny. 

 

Aby sme vytvorili optimálnu dažďovú záhradu, musíme sa rozhodnúť koľko financií a času sme tomuto záhradnému projektu obetovať. Tak, ako si môžeme dažďovú záhradu vytvoriť vlastnými silami za pomoci lopaty, tak si môžeme najať aj spoločnosť zaoberajúcu sa práve špeciálnymi typmi záhrad. Ich práca spočíva v presnom zmeraní a spriemerovaní parametrov tak, aby sa dosiahol ten najlepší výsledok. 

 

Dažďová záhrada môže slúžiť aj ako vizuálny a veľmi atraktívny prvok, kedy do tejto pôdnej depresie môžeme vysadiť kvetinové záhony. Kvetinové záhony spĺňajú rad funkcií a okrem tej estetickej dokážu regulovať či naopak udržiavať vlhkosť pôdy. Tieto záhrady zaraďujeme do záhrad bezúdržbových, pretože si nevyžadujú žiadne hnojenie, pesticídy či iná špeciálna starostlivosť, ktorá by mohla zvýšiť náklady na jej prevádzku - tie sú po jej vytvorení minimálne. 

 

Akú funkciu má dažďová záhrada? 

Dažďové záhrady sú prvkom, ktoré dokážu ovplyvniť a kladne regulovať mikroklímu. Vhodné sú do záhrad v daždivom aj suchom podnebí, kde sa dokážu prispôsobiť tomu, čo pôda potrebuje. 

 

1. Udržuje čistotu dynamických a statických vodných tokov, a to vďaka správneho výberu flóry
2. Odbúrava nárazové dažďové vlny a tým zmierňuje problémy spôsobené povodňami 
3. Skrášľuje a zatraktívni priestory verejných aj súkromných záhrad
4. Zväčšuje spektrum fauny a poskytuje domov vodným aj obojživelným živočíchom
5. Ovplyvňovanie a zabezpečovanie progresu mikroklímy reguláciou vodných pár, vlhkosti
6. Aktívne doplňuje zásoby vody

 

Privádzanie vody do dažďovej záhrady, vytváranie depresie

Aby sme mohli využiť potenciál dažďovej záhrady na 100 % musíme zabezpečiť, aby sa v tejto depresií dažďová voda reálne nachádzala. Zabezpečíme to tak, že vodu musíme umelo privádzať do tejto depresie v pôde tak, aby sa tam reálne zhromažďovala a nehromadila na neefektívne využitých miestach. 

 

Najčastejšou voľbou je umiestnenie tohto typu záhrady pod strechou domu. V závislosti od toho, ako ďaleko sa depresia pôdy od odkvapu nachádza, tak riešime aj potencionálne privádzanie vody. Využiť môžeme spôsob bez odkvapovej rýny, ktorý je však využiteľný len v prípade striech so značným odstupom od samotnej steny domu. V inom prípade je optimálnym riešením privádzanie vody z odkvapu predĺženou rúrou, ktorá môže z estetických dôvodov viesť popod zem.

 

Hĺbka depresie v pôde by mala byť od 15-30 centimetrov. Čím menšia depresia pôdy bude, tým väčšiu plochu musí pokryť pre zozbieranie dostatočného objemu vody a tým aj zásobovania priľahlých rastlín.