Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
SORTIMENT
SORTIMENT
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Hnojenie: Jednoduché tipy, ako dosiahnúť bohatú úrodu

Hnojenie je proces, pri ktorom dáme pôde látky dodávajúce rastline potrebné živiny, alebo podporujúcu výživu. Rastliny hnojíme prostredníctvom pôdy, odkiaľ pre svoj rast a vývin čerpajú najviac minerálnych živín.

 

Aj hnojenie záhrady prírodnými produktami a kompostom s úplným vylúčením priemyselných hnojív považujeme za hnojenie. Kompost vzniká spracovaním organického odpadu. Využíva rozkladné procesy prebiehajúce v prírode za pomoci mikroorganizmov – baktérií, húb a pôdnych živočíchov.

 

Hnojenie verzus nehnojenie pôdy

Keď rastliny nehnojíme, postupne dochádza k odčerpávaniu živín z pôdy. Prejaviť sa to môže znížením očakávanej úrody. Keď rastliny hnojíme, majú hodnotný obsah vďaka dostatočnému množstvu tých správnych živín. Preto je dôležité hnojiť každú časť záhrady presne daným správnym spôsobom, ktorý zodpovedá jej využitiu.

 

Organické a priemyselné hnojenie

Hnojivá všeobecne rozdeľujeme do dvoch základných skupín: organické a anorganické (priemyselné) hnojivá. Organické hnojivá sa tradične považujú za základné hnojivá v záhradkárstve. Ich živinovú hodnotu dopĺňame anorganickými hnojivami podľa požiadaviek rastlín.

 

Typy hnojenia podľa funkcie hnojiva vo výžive rastliny

Melioračné - predzásobné.

 

Základné - hnojenie prebieha pred začatím vegetačného obdobia.

 

Regeneračné hnojenie  - hnojí sa príslušnou živinou (obvykle dusíkom), alebo komplexným foliárnym (mimokoreňovým) hnojivom, s cieľom zlepšiť stav porastu.

 

Optimalizačné hnojenie - kedy aplikujeme živiny na list, alebo formou závlahy, s cieľom optimalizovať obsah živín v pôde vzhľadom na ostatné živiny.

 

Profylaktické hnojenie - je aplikácia živín (obvykle na list) v prípade, že nie je stanovený nedostatok živín. Očakáva sa mimoriadne vysoká úroda, pričom ostatné vegetačné faktory sú vo veľmi priaznivom fyziologickom vzťahu.

 

Preventívne - aplikácia rastlinných živín bez ohľadu na ich stanovený obsah, obvykle podľa známych nárokov pestovanej plodiny.

 

Udržovacie hnojenie - aplikácia približne takého množstva živín, ktoré sa poľnohospodárskou činnosťou (úrodou) z pôdy každoročne odčerpáva.

 

Záleží, či hnojíme zeleninu, strom, alebo rastliny okrasné kvetom

Hnojenie zeleniny (vynikajúci je hydinový trus) môžeme urobiť kedykoľvek počas celého roka. Hnoj sa ale nemôže priamo dotýkať rastlín. Preto je veľmi dôležité dôkladné zapracovanie hnojív do pôdy.

 

Ovocné stromy hnojíme v septembri, aby sme posilnili ich koreňový systém pred zimou. Na jar ich hnojíme na podporu štartu vegetačného rozvoja. Do tretice ich hnojíme po kvitnutí (jún - júl), aby sme založili a formovali úrodu. Ovocné stromy hnojíme keď je vonku bezvetrie.

 

Hnojenie kvetov sa vykonáva v období od apríla do augusta. Izbové kvety hnojíme celoročne. Hnojenie kvetín záleží aj od toho, akú sme kúpili zeminu. Niektoré zeminy určené na kvety bývajú predhnojené.

 

Výhody a nevýhody hnojenia

Pri hnojení je výhodné používať len veľmi nízke štartovacie dávky v obsahu niekoľko gramov na m2. Je veľmi dobré ak pestovatelia hnoja prírodným (ekologickým) hnojivom, hlavne keď ide o pestovanie ovocia a zeleniny. Hnojenie obohacuje pôdu o mikroorganizmy, ktoré podporujú odolnosť rastlín proti stresom, zvyšujú ich životaschopnosť. Záhradník (pestovateľ) si môže vytvoriť aj vlastný hnoj. Nevýhodné je, keď je minerálne hnojivo skoncentrované na jednom mieste. Vtedy na povrchu pôsobí škodlivo.