Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Jesenná výsadba: Ovocné dreviny a vysádzanie ovocných stromov

Vysádzanie ovocných stromov je skvelým spôsobom, ako poskytnúť letnej vyprahnutej záhrade zaslúžený tieň. Najvýhodnejšie obdobie na vysádzanie ovocných stromov je práve počas jesene, kedy je mladý stromček v období vegetačného obdobia. Je len na nás, aké ovocné stromy si do záhrady posadíme. Riadime sa však aj preferenciami ovocného stromu podľa toho, akým pôdou disponuje naša záhrada (humusovitá, ílovitá a pod.). 

 

Výsadbou ovocných stromčekov ovplyvňujeme jeho budúcu prosperitu, rast, ale aj dobu, kedy bude rodiť.  Ak sa ovocný strom zakorení bez akýchkoľvek komplikácií a pôda do ktorej sme ho zasadili nám vyhovuje, rodivosť bude rýchlejšia než v prípade, že si mladý strom musí zvykať na nevyhovujúcu pôdu. 

 

Vysádzanie ovocných stromov krok po kroku

1. Príprava stromčeka

 

Stromček vyberieme z plastového balu a ponoríme do vedra s vlažnou vodou na niekoľko hodín.  Týmto krokom doprajeme stromčeku aspoň trochu vody pred tým, než stihne vodu načerpať po jeho čerstvom zasadení. Po vybratí stromčeka z vedra si všímame jeho korene, ich vlásočnice a celkovú prosperitu koreňového systému. Ak si na koreňoch stromčeka všimneme defekty vo forme odumretých korienkov, nalomených korienkov či koreňov, ktoré javia určité ochorenie - odstrihneme ich. Zdravé korene skrátime len o 2-3 centimetre, v závislosti od celkovej dĺžky koreňa. 

 

2. Výsadbová jama

 

Výkop výsadbovej jamy uskutočňujeme adekvátnymi záhradníckými potrebami - rýľom. Veľkosť jamy prispôsobujeme každému stromčeku osobitne. Pravidlom je, aby bola jama dvakrát hlbšia a dvakrát širšia než je aktuálna veľkosť koreňového systému. Jamu vykopeme v deň výsadby stromčeka. V mieste jamy by sa nemali nachádzať žiadne stromy ani mohutné kry, ktoré by mohli rast stromu značne ohrotiť až znemožniť. 

 

3. Pridanie hnojiva

 

Pridanie hnojiva je voliteľným krokom, avšak značne urýchli zakorenenie stromčeka do pôdy.Odporúčame použiť biohnojivo, najlepšie vo forme kompostu. Ešte pred vysadením stromčeka do jamy, pridáme na jej dno pár hrstí kompostu a prekryjeme ho zeminou. Dôležité je, aby kompost nebol v priamom kontakte s koreňmi stromčeka - mohol by korene spáliť a strom by odumrel. Rovnakým spôsobom aplikujeme aj iné hnojivá pre urýchlenie rastu stromu, pričom sa riadime pokynmi na obale od výrobcu.

 

4. Vysádzanie stromu do jamy

 

Stromček vyberieme z vedra s vodou a vložíme do jamy, ktorú zahrnieme zeminou. Hĺbka v ktorej je strom vysadený by mala korešpondovať s hĺbkou výsadby v škôlke. Rovnako dbáme na výšku štiepenia, ktorá by mala prevyšovať nad zemou minimálne 10-15 centimetrov. 

 

5. Opora stromu 

 

Pri vysádzaní dbáme aj na zabezpečenie stromčeka voči vetru a iným poveternostným podmienkam. Základom je aplikácia opory vo forme dvoch stĺpov, ktoré zatlčieme do zeme s rovnakým odstupom od kmeňa stromu, pričom by mali byť stĺpy oproti sebe. Vďaka takto zatlčeným oporám môžeme vykonať osmičkový uzol, ktorý zafixuje strom voči poveternostným podmienkam.  Oporu stromčeku ponechávame približne dva roky. 

 

6. Zálievka stromu 

 

Zálievku môžeme vysadenému stromčeku dopriať takmer ihneď po výsadbe vo väčšom objeme. So zálievkou však pokračujeme aj nasledujúce dni (minimálne 2) tak, aby sme podporili rast nových koreňov kým prídu prvé mrazy. 

 

Výsadba ovocných stromov je pestrým zdrojom domáceho ovocia, o ktorého kvalite nemusíte pochybovať. Výhodou je aj fakt, že počas horúcich letných dní vrhajú veľký tieň, za čo môžeme vďačiť hustej korune.