Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Jesenná záhrada: Odvodnenie pozemku a záhrady

Odvodnenie pozemku je riešením problému, ktorý trápi mnoho obytných záhrad. Voda zadržiavajúca sa na povrchu zeminy často spôsobuje problém, a to nie len so statikou blízkej stavby (rodinný dom, garáž, záhradný domček), ale aj so samotnou pôdou, ktorá je prakticky neúrodná. Problém so zadržiavajúcou sa vodou sa len zriedka viaže k položeniu daného objektu (záhrady). Obštrukciu predstavuje zmes a skladba zeminy, kedy prevažuje nechcený a nepriepustný íl. 

 

Odvodnenie pozemku je finančne náročný proces, ktorý nezaručuje 100% výsledok. Každý pozemok má svoje špecifiká, rovnako ako zloženie pôdy, ktorá môže mať prímes skál, ktorých výkop potrebný na odvod vody, značne komplikujú. Skôr, ako sa pustíte do invazívneho štýlu odvodňovania pozemku, odporúčame zakročiť vo forme výsadby istého typu stromov a menej invazívnej úpravy daného pozemku. 

 

Odvodnenie pozemku a záhrady 

Prebytok vody na pozemku či záhrade sa môže prejavovať nevinnými príznakmi. Tie však vedú k regresu situácie a po niekoľkých mesiacoch môže pôda začať proces erózie, čím sa značne ohrozí stabilita blízkych budov. 

 

Pozemok sa môže stať nepriepustným už pri väčšom zásahu do pôdy, a teda napr. výkop inžinierskych sietí, prudká výstavba domov bez riešenia odtoku podzemnej vody. Najčastejším prípadom je výstavba budov, ktoré odstavia prirodzený odtok vody - tá musí niekde vyvierať a týmto spôsobom môže vzniknúť tento problém. 

 

Problémy s prevyšujúcou podzemnou vodou sú obštrukciou nie len z pohľadu stavieb. Obštrukcie nastávajú najmä pri pestovaní rozličných plodín, a to od pestovania kvetov, krov dokonca viacerých strojov.  

 

Odvodnenie pozemku a výsadba stromov

 

Výsadba stromov a zalesnená plocha značne znižujú riziko vzniku zadržiavania pôdy. Veľkoplošné odlesňovanie môže spôsobiť tento problém najmä v dolinách či v domoch a záhradách v blízkosti miznúcich lesných porastov. 

 

Výsadbou stromov na daný pozemok má hneď niekoľko výhod: 

 

1. Koreňový systém

 

Koreňové systémy stromov sa líšia v závislosti od druhu stromu (listnaté, ihličnaté), ale aj od konkrétneho druhu. Rozličný koreňový systém má dub a breza, rovnako ako nemôžeme porovnávať borovicu a lipu. Ak vlastníme pozemok na ktorom sa po jemnom daždi či rannej rose objavia jazierká plné vody, mali by sme pozorne zvážiť výsadbu ďalších stromov. Niektoré stromy nie sú na výsadbu do týchto oblastí vhodné.  

 

Problém vzniká po výsadbe nedostatočne silných stromov, ktoré nemajú potenciu k rastu bujnému koreňovému systému. Takéto stromy môžu byť v prípade silného podzemného prúdu nestabilné, v kritických prípadoch môže dôjsť k ich spadnutiu.

 

Ďalšou možnosťou je výsadba stromov, ktoré sú do týchto podmienok veľmi vhodné. Medzi tieto stromy patrí najmä obľúbená vŕba, ktorej spotreba vody prevyšuje priemernú spotrebu vody iných stromov. Práve z tohto dôvodu môžeme vŕby vídať ako stromy, ktoré rastú pri vodných plochách, riekach či potokoch. 

 

2. Ílovitá pôda a prosperita stromov

 

Stromy, ktoré majú hlboké koreňové systémy sú napr. borovica (1-4,5m) či dub (1 - 10 m). 

 

Silné koreňové väzby dokážu bojovať aj s tvrdou škrupinou ílovitej pôdy a nemajú problém prerásť svoje korene do hlbokých štruktúr zeminy až k humusovitej pôde.  Stromy svojou spotrebou vody a spevnením štruktúr zeminy upravujú toky podzemnej vody a značne korigujú odtok vody po dažďoch.  

 

Odvodnenie pozemku pomocou výkopu jarkov

Jarky, resp. plytké kanály, sú čiastočnou korekciou presakujúcej vody. Vytvorenie dobre situovaných jarkov nie len že zabezpečíte odtok vody priamo do kanálov, ale môžete ich taktiež využiť ako prírodný vodný rezervoár.