Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Komunitná záhrada: Hit posledných rokov, ktorý mení sídliská k lepšiemu

V dnešnej dobe stále viac túžime žiť v rovnováhe s prírodou. Uvedomujeme si, aké dôležité je starať sa o ňu, aby sa ona mohla postarať o nás. Postupne  zakladáme čoraz viac kurzov tradičných remesiel, chovateľstva, pestovateľstva, či dobrovoľnícke organizácie odpovedajúce na otázku životného prostredia. S ním sú úzko spojené komunitné záhrady, ktoré vylepšujú image dnešného sídliska a pomáhajú zlepšovať životy obyvateľov.

 

Čo je komunitná záhrada?

Pojem komunitná záhrada pochádza z anglického slova community garden. Je to záhrada, ktorá je vytvorená z akéhokoľvek pozemku okolo nás. Spoločne sa o tento priestor stará skupina ľudí, ktorá si aktívne a zmysluplne vypĺňa svoj voľný čas sadením a pestovaním ovocia, zeleniny, či byliniek. Rovnako môže ísť o skrášľovanie prostredia výsadbou kvetín. Komunitné záhrady vytvárajú možnosti na prácu s pôdou, medzigeneračnú výmenu a predovšetkým zlepšovanie medziľudských vzťahov. V dnešnej dobe sa len máloktorí susedia navzájom poznajú a pozdravia. Cieľom komunitnej záhrady je zmeniť to vďaka susedskej spolupráci. Tí si ju totiž sami vytvoria a spoločne sa o ňu starajú, čím sa vzťahy upevňujú. Neexistuje žiadny model takejto záhrady. Dôležité je len to, aby sa o ňu starali aktívni členovia, ktorí neustále pracujú na jej zveľaďovaní. Komunitná záhrada môže byť rozdelená na niekoľko samostatných políčok, ktoré spravujú jednotliví členovia, alebo je vyhradený priestor, ktorý spravujú všetci spoločne.

 

Komunitné záhrady sú populárne po celom svete. Majú štyri základné zložky, ktoré ich charakterizujú. Sú to pozemok, ktorý môže byť vo verejnom alebo súkromnom vlastníctve, rastliny, záhradkári a systém organizácie. Organizácia závisí od toho, či je komunitná záhrada založená miestnym úradom, alebo miestnym spoločenstvom. Niekde sú členovia volení do riadiacich funkcií, inde sú vymenovaní úradmi. Väčšinou si členovia komunitnej záhrady platia členské príspevky potrebné na jej údržbu. Nikdy tu nie je nuda, pretože treba pracovať na peknom životnom prostredí, upozorňovať členov na udržiavanie spoločnej záhrady, či zháňať peniaze na jej neustále zveľaďovanie.

 

Čo je to permakultúra?

Vo viacerých mestách na Slovensku už existujú komunitné záhrady, ktoré sa riadia princípom permakultúry. Ide predovšetkým o vytváranie prostredia, v ktorom človek žije spôsobom, ktorý je trvalo udržateľný a stále sa obnovujúci. Tieto princípy sa dajú uplatniť v záhradách, na farmách, v obydliach, balkónoch, všade. Hlavnou úlohou je zaistiť blahobyt človeka tak, aby to nebolo na úkor iných ľudí, životného prostredia, rastlín a zvierat. Základnými princípmi permakultúry sú rešpektovanie prírodných zákonov, etické zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, využitie miestne dostupných zdrojov, starostlivosť o planétu a ľudí, spájanie viacerých prvkov do fungujúcich celkov, tvorivé prístupy k riešeniu problémov, recyklácia odpadu a predovšetkým urobiť život radostnejším a jednoduchším.

 

Spoločenský život a komunitné záhrady

Komunitné záhrady ponúkajú nekonečné možnosti využitia priestoru a trávenia voľného času. Podporujú záujem ľudí o štvrť a mesto, v ktorom žijú a vplývajú na medziľudské vzťahy. Sú tiež prístupné širokej verejnosti, nakoľko členovia niekoľkokrát ročne organizujú zaujímavé spoločenské akcie v podobe piknikov, blších trhov, koncertov, či spoločenských posedení.  Komunitné záhrady sú tiež vhodným miestom pre rodiny s deťmi. Tie sa tu môžu zoznámiť s procesom pestovania rastlín, získať nové zručnosti, alebo sa len pokojne zahrať s kamarátmi.