Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Prečo sú stromy obrovskými pomocníkmi pri tvorbe mikroklímy

Mikroklíma zohráva niekoľko funkcií vplývajúcich na zlepšeni chodu pod vplyvom vysokých teplôt a slnečného žiarenia. Najhlavnejším prvkom pri pestovaní si optimálnej mikroklímy sú stromy. Stromy poskytujú hneď niekoľko výhod, ktoré účinne môžeme využiť nie len v architektúre miest, ale aj v našej vlastnej záhrade. Okrem toho, že stromy poskytujú dostatok tienistých plôch, sú skvelým zdrojom regulácie vlhkosti a regulátorom vzdušných pár či prachov, toxických výparov. Ak sa rozhodneme vysadiť tie správne stromy aj v našej záhrade, zabezpečíme nie len klimatickú či biologickú funkciu našej záhrady, ale doprajeme aj našej psychike, a to vďaka ukľudňujúcim účinkom, ktoré pohľad na stromy ponúka. 

 

Aké funkcie spĺňajú stromy v architektúre?  

Stromy sa vďaka svojej rozľahlosti a veľkosti radia medzi najväčších produkovateľov kyslíka. Ich prínos pre spoločnosť nie je zanedbateľný, a tento fakt je dôvodom, prečo viacero miest začalo s rapídnym nárastom výsadby stromov.  Stromy ponúkajú úkryty pre faunu a dopĺňajú flóru, a preto by nemali chýbať ani vo vašej záhrade. 

 

Klimatická funkcia stromov 

Tvorba mikroklímy je vzhľadom na neustále rastúce teploty počas letných mesiacov viac ako žiadúca. Zmeny v teplotách, vlhkosti vzduchu sú cítiteľné. Vďaka stromom, najmä ich rozľahlým korunám, je možné výrazne eliminovať odparovanie vody do atmosféry a tým zabezpečiť vyššiu vlhkosť pôdy. Ďalej do priamych vplyvov môžeme zaradiť zmierňovanie teplotných extrémov ochladzovaním priľahlých budov a celkov flóry. 

 

Mikroklíma vo forme vysadených stromov zohráva teda nie len funkciu estetickú, ale dokáže taktiež filtrovať nečistoty a zápach napr. z hospodárskych zvierat. Pre elimináciu pachov je najhodnejšia baza, ktorá rastie vo forme rozvetveného a pomerne veľkého kra. Vytváranie mikroklímy v priestoroch záhrady či blízko domu, za pomoci vysadenia stromov, má pozitívny účinok aj vo forme spevňovania pôdy. Stromy svojim rozľahlým koreňovým systémom efektívne spevňujú pôdu a zabezpečujú prevenciu proti zosuvu pôdy. 

 

Biotická funkcia stromov

Zachovanie druhovej rozmanitosti fauny a flóry sú ďalším celkom na ktorom sa stromy priamo podieľajú. Stromy poskytujú útočisko mnohým drobným živočíchom, ale aj machom, ktoré fungujú na princípe vzájomnej kooperácie, a to udržiavania optimálnej vlhkosti. 

 

Edafická (pôdoochranná) funkcia stromov

Svahové zosuvy, vodná a veterná erózia sú nebezpečenstvom najmä pre chatky na lazoch, či strmšie posadených záhradách. Korene stromov dokážu vytvoriť dostatočne pevnú väzbu, ktorej súčasťou je aj viazanie pôdy do zhlukov, čím je pôda spevnená, a tak účinne predchádza erózií pôdy. Aby sme zabezpečili dostatočnú ochranu pôdy pred jej zosuvom a taktiež podporili vytvorenie mikroklímy v danom objekte, odporúčame výsadbu kombinácie plytkokorenných aj hlobokokoreniacich stromov. 

 

Asanačná (ozdravovacia) funkcia stromov

Mikroklíma a jej účinky môžeme rozdeliť nie len do vyššie spomenutých kategórií, avšak ďalšou neoddeliteľnou kategóriou je práve ozdravovacia funkcia stromov.  Stromy vďaka procesom prebiehajúcich z veľkej časti na listoch koruny stromov, dokážu absorbovať oxid uhličitý a z veľkej miery sa podieľať na procese produkcie  kyslíka a detoxikáciou znečisťujúcich látok. 

 

Izolačná funkcia stromov 

Stromy vďaka svojej korune a pevnej základovej väzbe tvoriacej kmeňom stromu dokážu pohltiť nie len viaceré toxické výpary a plyny, ale priamo zabraňujú prenosu energie vetru. To, ako veľmi významná je izolačná funkcia stromov môžeme spozorovať po ceste autom, ktorá nemá veterné zábrany vo forme výsadby stromoradia. Tento jav je nebezpečný nie len pre motoristov, ale aj pre motocyklistov či cyklistov. 

 

Výsadba stromov by mala byť pilierom modernej architektúry týkajúcej sa nie len výsadby miest, ale aj rodinných domov či sídlisk. Vytvorenie mikroklímy priaznivo vplýva ako na reguláciu vlhkosti vzduchu či teploty, tak aj na správnu funkciu podzemných vôd a pevnosti pôdy. 

 

Stromy tvoria neoddeliteľný prvok každej záhrady. Je len na vás, ktorý strom vás osloví.