Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Starostlivosť o trávnik: Zavlažovanie trávnika

Zavlažovanie trávnika je kľúčovým bodom v starostlivosti o jeho vitalitu a prosperitu. Bez zavlažovania či dostatočných dažďových zrážok nedokážeme trávniku dopriať vhodnú distribúciu živín potrebných na rast. Zavlažovanie je nahradenie a doplnenie nedostatku dažďových zrážok vodou z iného zdroja - studňa, vodná zásobáreň, vodná plocha, príp. dažďové zrážky v sude. V našom zemepisnom pásme je zrážok nedostatok a pôda môže vplyvom ich nedostatku trpieť dehydratáciou, na ktorú dopláca aj samotný trávnik, ktorý je na výkyvy vlhkosti citlivý. Správne načasovanou zálievkou doplníme chýbajúcu vlahu trávniku bez toho, aby sme poškodili jeho vnútornú či vonkajšiu štruktúru spálením či vznikom plesni. 

 

Zavlažovanie trávnika: Kedy začať? 

Zavlažovanie trávnika by sme si mali vopred načasovať, čo nám umožňuje aj rôzna zavlažovacia technika. Trávnik odporúčame zavlažovať skoro ráno ešte pred tým, ako na trávnik dopadnú prvé lúče slnka. Zavlažovaním v skorých ranných hodinách zabezpečíme postupné odparovanie vody zo stebiel trávy a jej uschnutie, kým sa neobjavia silné slnečné lúče. Zavlažovanie počas dňa je nevýhodné, neúsporné a navyše veľmi riskantné, a to najmä čo sa týka vitality nadzemnej časti. Ak polejeme trávnik počas dňa, riskujeme jeho spálenie - jemné rozptýlené kvapôčky vody fungujú pod slnečnými lúčmi ako šošovky, ktoré hromadia teplo a svetlo v tzv. ohnisku a dôjde k spáleniu stebla. 

 

Rovnako neodporúčame zavlažovať trávnik počas večera/noci. Táto varianta je porovnateľnejšie lepšia ako zalievanie počas dňa, avšak primárnym problémom nočnej zálievky je vznik plesní. S príchodom večera teplota klesá, lúče slnka už nedopadajú na trávnik, a preto sa voda odparuje len veľmi málo. Od večera sa voda na steblách môže držať až do prvých ranných lúčov, čím sa rapídne zvyšuje nežiaduca vlhkosť medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Týmto spôsobom dochádza k zapareniam a vzniku plesní, najmä tzv. snežnej plesni

 

Príznaky dehydratácie trávnika

 

Ak ste s pestovaním pokladaného či siateho trávnika len začali, môže byť pre vás ťažké rozpoznať hlavné znaky dehydratácie trávnika. Okrem rôznych meracích prístrojov je možné dehydratáciu aj odpozorovať a včasne reagovať pred samotným odumieraním jednotlivých stebiel. 

 

- Steblá trávy sú skrútené, ohnuté 
- Steblá pomaly reagujú na šlapy v trávniku - tráva sa dvíha pomalšie 
- Postupne sa mení farba na žltú, okraje stebiel nadobúdajú žltú farbu

 

Ako často zavlažovať? 

 

Zavlažovanie trávnika je komplexný postup, pri ktorom musíme zohľadniť viaceré aspekty. To, ako často musíme trávnik zavlažovať závisí od celkovej vonkajšej teploty, slnečného žiarenia, ale aj od priemerného úhrnu zrážok v danom období.  Vo všeobecnosti je vhodné zavlažovať trávnik približne 2x za týždeň, v prípade, že nedošlo k prirodzenému úhrnu zrážok. 

 

Optimálnou hladinou zrážok v trávniku je približne 10-15 mm na 1m². Túto hodnotu ľaho zistíme pomocou dažďovej mierky, ktorá patrí k základnému vybaveniu pri starostlivosti o trávnik. 

 

Zavlažovanie trávnika: Výber správnej techniky 

Výber správnej zavlažovacej techniky je kľúčovým aspektom, ktorý ovplyvňuje efektivitu zavlažovania. Na výber máme z viacerých postrekovacích mechanizmov, ktoré sa rôznia v materiáli (z ktorého sú vyrobené), v ploche ktorú dokážu zavlažiť. 

 

Zavlažovače, tzv. sprinklery, rozdeľujeme na: 

 

- Postrekovacie pištole: Postrekovacie pištole sú vhodné na ručné zavlažovanie trávnika, a teda nie sú automatizované. Ich výhodou je, že disponujú regulovateľným tlakom, ktorý následne vplýva na rozstrek kvapôčiek. Na týchto pištoliach si môžeme jednoducho nastaviť spôsob a prietok vody. 

 

- Postrekovacie preklápače: Postrekovacie preklápače sú najobľúbenejším spôsobom zálievky, nakoľko sú plne automatizované. Takmer všetky parametre sú plne nastaviteľné, vrátane časovača, objemu prietoku vody, rozstreku. Odporúčame ich umiestniť na obdĺžnikové, štvorcové a kosoštvorcové trávnaté plochy. 

 

- Nárazníkové postrekovače: Nárazníkové postrekovače disponujú rovnakými funkciami ako postrekovacie preklápače, avšak spôsob ktorým rozprašujú vodu je diferentný - systém je založený na určitej kadencií aby nedochádzalo k premokreniu trávy. 

 

Zavlažovanie trávnika je základným úkonom starostlivosti o trávu. Nedostatok závlahy sa na trávniku prejaví už v priebehu niekoľkých dní, avšak odstránenie týchto škôd môže trvať aj niekoľko týždňov.