Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
SORTIMENT
SORTIMENT
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Tento užitočný hmyz vám môže v záhrade pomôcť

Užitočný hmyz je neodmysliteľnou súčasťou každého ekosystému záhrady. Hoci sa nám môže zdať dotieravý, jeho úloha v celom systéme fungovania záhrady je nenahraditeľná. Od lienok, ucholakov, včely či mravce - každý z nich má v prírode nezastupiteľnú úlohu, a to už či ako opeľovač, potrava alebo dravec. Celková populácia hmyzu sa každým rokom rapídne znižuje, a to najmä z dôvodu aplikácie toxických a agresívnych pesticídov, ktorých úlohou je hmyz vyhubiť, ale aj z dôvodu výsadby nedostatku rastlín vhodných na opeľovanie. Musíme si uvedomiť, že nie len včely a motýle, ale aj iné druhy hmyzu sú potrebnou súčasťou ekosystému a figurujú v ňom najmä ako potrava pre iné živočíchy - dážďovky, žaby a pod. V prípade, že disponujeme záhradou z ktorej zmizol život drobného hmyzu, môžeme ho do záhrady opäť priniesť pomocou tzv. hmyzích hotelov. 

 

Užitočný hmyz - opeľovače 

Opeľovače patria medzi najrozšírenejšiu kategóriu hmyzu v záhradách a zároveň spadajú aj do kategórie, ktorá najviac trpí vzhľadom na aplikáciu agresívnych pesticídov a postrekov. Ich primárnou úlohou je opeľovanie rastlín. Opeľovanie supluje spôsob rozmnožovania najmä pre rastliny, ktoré sa iným spôsobom rozmnožiť nevedia. Medzi opeľovače patria včely medonosné, včely samotárky, čmeliaky, motýle ale aj pestrice. 

 

Včely medonosné sú klasickým príkladom opeľovačov. Okrem tohto druhu včiel v prírode významnú úlohu zohrávajú aj tzv. včely samotárky. Tie sa narozdiel od včiel medonosných nezoskupujú v úľoch, avšak sú o niečo mierumilovnejšie. K ich populácií môžeme prispieť pomocou výstavby malého hmyzieho hotela, veľmi rýchlo sa doň zabývajú. 

 

Medzi ďalších opeľovačov patria pestrice a motýle. Motýle sa dožívajú len niekoľko týždňov, najčastejšie však v rozmedí od 2-4 týždňov. Na Slovensku sa vyskytuje viac ako 3500 druhov motýľov, ktoré sú významnými opeľovačmi. Motýle sú veľmi citlivé na vonkajšie podnety, a preto sa ich populácia značne znížila kvôli zvýšenej aplikácií pesticídov. 

 

Pestrice sú ďalším druhom opeľovačov, ktoré si ľudia často zamieňajú s osami. Pestrice sú malý okrídlený štíhly hmyz, ktorý sa vzhľadom podobá na malé osy. Často ich môžeme zachytiť lietať okolo kvetináčov veľmi rýchlym pohybom. Tento druh hmyzu je omnoho potrebnejší a užitočnejší než by sme si mohli myslieť - larvy pestrice požierajú vošky. 

 

Čmeliaky sú veľmi nenápadnými druhmi opeľovačov. Sú samotárskym druhom, avšak sú veľmi potrební. Na rozdiel od včely medonosnej, čmeliak disponuje tzv. jazykom, ktorý môže dorásť do veľkosti až 2 centimetrov. Vďaka tejto fyziologickej predispozícií dokáže zbierať peľ aj z väčších rastlín, resp. hlbších kvetov, čo včely nedokážu. Včely len zriedka dokážu opeliť ďatelinu či strukoviny. Aj z tohto dôvodu sú čmeliaky veľmi dôležité z poľnohospodárskeho hľadiska. 

 

Užitočný hmyz - predátori

Užitočný hmyz, konkrétne predátory, sú prirodzenou hrozbou pre škodlivý hmyz, a to prevažne pre vošky. Predátori sú prirodzenými nepriateľmi ostatného hmyzu. Do tejto kategórie spadá aj napr. pestrica, ktorej larvy požierajú vošky. 

 

Medzi ďalších predátorov patria napr. zlatoočko či lienka sedembodková. Už od mala nás starší učili, že lienky máme ochraňovať. Je to pravda, keďže z pohľadu eliminácie vošiek pracujú efektívnejšie než rôzne postreky. Lienka sedembodková požiera vošky ako dennú potravu, čo platí aj o jej larvách, ktoré ich za svoj život skonzumujú niekoľko tisíc! 

 

Zlatoočko je pre mnohých neznámym pojmom, ale určite ste sa s týmto predátorom stretli. Rovnako ako vyššie zmienení predátori, aj zlaloočko požiera vošky. Dokonca svoje vajíčka kladie rovno tam, kde sa usídlia vošky. Následne ich už od lariev požierajú.