Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
SORTIMENT
SORTIMENT
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Výsadba okrasných drevín môže prebiehať aj v januári

Výsadba okrasných drevín sa sústreďuje predovšetkým na dve ročné obdobia, a to na jar a jeseň. Okrasným drevinám tieto ročné obdobia vyhovujú z dôvodu miernej teploty a pomerne dostatočnej závlahy. Leto je absolútne nevýhodné na výsadbu akýchkoľvek drevín, a to nie len z dôvodu vysokých teplôt, ale aj dlhodobého sucha. V tomto období zároveň listnáče pučia veľmi rýchlo a veľmi ťažko sa zakoreňujú (puky predstavujú ťažobu). 

 

Výsadba okrasných drevín krok po kroku

Výsadba okrasných drevín si vyžaduje najmä dostatočné a premyslené plánovanie, ktoré aspoň čiastočne zabezpečí účinnosť výsadby. 

 

Plánovanie výsadby 

 

Plánovanie výsadby zahŕňa výber správnej dreviny, ako aj výber vhodného miesta. V prípade, že vyberieme vhodné miesto na výsadbu ušetríme nie len čas, ale aj rôzne prostriedky uľahčujúce rast danej dreviny. Plánovať začíname už v značnom predstihu tak, aby sme urobili dokonalý rozbor miesta v ktorom by sme strom chceli vysadiť. Pri výsadbe stromu musíme myslieť aj na prostredie, ktoré svojim rastom ovplyvní, a to v rozmedzí niekoľkých rokov. 

 

Sadenice stromov sú sprv malé tenké stromčeky, ktoré nevytvárajú príliš veľa tieňu a rovnako aj nutnosť zálievky je neporovnateľne menšia v porovnaní s dospelým stromom. Príklad veľmi zlého plánovania je napr. výsadba vŕby v oblasti studní či iných umelých vodných tokov. Vŕba je rýchlo rastúci strom, ktorý na svoj rast vyžaduje veľký objem vody. Z tohto dôvodu môžeme vŕby vídať pri prírodných vodných tokoch, jazerách či potokoch. 

 

Stromy neovplyvňujú len stav podzemných vôd, ale aj rast rastlín v ich blízkosti. Niektoré stromy majú veľmi hustú korunu, ktorá poskytuje značný tieň a neumožňuje iným rastlinám vo svojej blízkosti dostatočne rásť. 

 

Pri plánovaní výsadby zohľadňujeme všetky faktory rastu stromu a uvažujeme o niekoľko rokov dopredu, pretože až po niekoľkých rokoch dosiahne strom svoju optimálnu veľkosť a výšku. 

 

Čas výsadby 

 

Výsadbu okrasných drevín odporúčame započať na počiatku jari. Odolné listnáče však môžeme vysádzať už na prelome januára a februára, avšak len pod podmienkou, že pôda je dostatočne rozmrznutá a prepustí rozvíjajúce sa korene. Ihličnaté a menej odolné druhy listnatých stromov vysádzame až počas teplých dní jari. 

 

Čas výsadby ovplyvňuje aj to, ako dobre je sadenica stromu vyvinutá. Ak kupujeme strom zo stromovej škôlky je dobré sa ubezpečiť, že daná sadenica bola presadená aspoň 2 až 3 krát. Týmto spôsobom sa ubezpečíme, že sadenia má dostatočne vyvinutý koreňový systém. Technológia výsadby a výsadbová tabuľka

 

Pri výsadbe neexistuje všeobecný rozmer, ktorý by bol vhodný pre všetky typy stromov. Pravidlom, ktorým sa pri výsadbe riadime je to, že strom vysádzame do takej hĺbky a šírky, ktorá zodpovedala rozmerov pôvodnej výsadby v škôlke. Niektoré sadenice stromov sú naozaj veľmi malé, iné kupujeme vo väčších rozmeroch. Dôležitou položkou po výsadbe je pravidelné zalievanie, a to hneď niekoľko dní po ich výsadbe. Sadenicu stromu zalievame aj vtedy, ak je teplota ovzdušia naozaj nízka, a to z toho dôvodu,  že chlad absorbuje vlhkosť rovnako ako teplo. 

 

Ako sme už vyššie naznačili, stromy nevysádzame v blízkosti studní, domových sutín, ale naopak, môžeme ich vysadiť pre spevnenie vodných tokov či plání, alebo pre zabezpečenie čiastočného tieňa v záhrade. Pri výsadbe stromov myslíme na fakt, že tvar stromu sa dá tvarovacím rezom ovplyvniť len čiastočne.