Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Starostlivosť o trávnik: Kosenie trávy

Starostlivosť o trávnik je úzko spätá práve s kosením trávy. Kosenie trávy mnohí majitelia trávnikov berú na ľahkú váhu. Kosenie trávnika môže prinavrátiť steblám potrebnú silu, alebo trávnik úplne zničiť. Kosením sa trávnik skracuje o určitú dĺžku, steblá sa zarovnávajú do roviny. Trávnaté plochy môžeme vo všeobecnosti rozdeliť na intenzívne rastúce trávniky a extenzívne rastúce plochy. Medzi intenzívne trávniky patria rekreačné zelené plochy, ihriskové a okrasné trávniky. Extenzívne sú zasa lúčne porasty, trávniky v parkoch a pod. Starostlivosť vo forme kosenia si vyžaduje správnu techniku, ale najmä kooperáciu s ostatnými zložkami starostlivosti o trávnik, a to s hnojením trávnika a s jeho závlahou. 

 

Starostlivosť o trávnik: Kedy kosiť? 

Kosenie trávnika sa vykonáva počas celého roka tak, aby mali steblá trávy počas celej sezóny rovnakú výšku. Výnimku môžeme urobiť počas horúcich mesiacov, spravidla jún a júl, kedy kosením trávnika na nízku výšku riskujeme jeho spálenie. Najlepším časom na kosenie je podvečer, kedy si tráva môže oddýchnuť od pálivého slnka, ktorý môže čerstvo skosené okraje trávy ešte väčšmi vysušiť. 

 

Frekvencia kosenia sa líši od typu trávnatej plochy ktorou disponujeme. Rekreačný trávnik, väčšina trávnatých plôch prislúchajúcich k rodinným domom, sa kosí raz za týždeň, alebo 5 dní. Nie je chybou, keď kosíme trávnik frekventovanejšie, a to raz za 2-3 dni. Tento spôsob kosby je síce časovo náročnejší, nemusíme si však robiť starosti so zberom trávy. Keďže kosíme veľmi často, odrezky stebiel nie sú veľké a tráva si s nimi vie prirodzene poradiť  - rozložia sa v pôde a slúžia ako hnojivo. 

 

Ak však kosíme raz za týždeň, zber trávy je nevyhnutný. Väčšina kosačiek má zbernú nádobu, ktorú pravidelne počas kosenia vyprázdňujeme. V prípade, že pokosené steblá ponecháme na tráve, tak môžeme spôsobiť veľkú škodu. Tráva sa zaparí, nebude môcť dýchať a riskujeme vznik snežnej plesne či iných hubových ochorení. Ak nedisponujeme kosačkou so zbernou nádobou, tak musíme trávnik po kosbe pohrabať a prevzdušniť. 

 

Výška kosby

 

Výška kosby stebiel závisí od typu trávnika a ročného obdobia. Okrasné trávniky kosíme na výšku 1,5 až 2 centimetre, zatiaľ čo rekreačné trávniky na 3 centimetre. Ako sme už vyššie zmienili, počas horúcich mesiacov ponechávame trávu narásť o viac ako ⅓, aby sme predišli spáleniu. Výška kosby sa dá jednoducho nastaviť aj na veľmi jednoduchých kosačkách, a to bočnou pákou. 

 

Kosenie trávy: Vretenová či rotačná kosačka? 

Kosenie trávy si vyžaduje nie len správne nastavenie, ale najmä správnu techniku. Na trhu sa stretávame prevažne s dvoma typmi kosačiek, a to s kosačkou rotačnou a vretenovou. 

 

Rotačná kosačka je starší typ, ktorý funguje na princípe švihu nožov v jednom smere. Rotácia nožov umožní rozseknúť steblá trávy s väčšou rýchlosťou. Nevýhodou tejto kosačky je fakt, že nože sa veľmi rýchlo otupia a pri nesprávnej starostlivosti či nenaostrení nožov sa konce stebiel strapkajú. Strapkanie stebiel spôsobuje schnutie povrchu trávy, čo môžeme pozorovať už po pár hodinách.

 

Vretenová kosačka funguje na princípe nožníc, kedy je k steblám trávy omnoho šetrnejšia, a to najmä vďaka ostrým špirálovým nožom, ktoré vzájomne protichodne rotujú (vytvára efekt nožníc). Vretenová kosačka je na opotrebenie nožov menej náchylná, avšak stále platí, že údržba a pravidelné čistenie kosačky je kľúčové bezohľadu na typ. Zásady správneho kosenia trávnika 

 

- Ak ste kosenie zanedbali a potrebujete pokosiť vyššiu časť trávy, spravte tak radšej na dvakrát - týmto spôsobom spôsobíte tráve menší šok a je menej pravdepodobné, že sa tráva spáli. 
- Koste vždy suchý trávnik - ak pokosíte trávnik tesne po daždi, rose či zavlažovaní, jednotlivé odseknuté steblá sa budú lepiť na nože, tupiť  ich a kosba bude neefektívna. 
- Pravidelne kontrolujte zberný kôš - v prípade, že sa preplní, tráva začne prepadávať pod nože a trávnik sa môže náhle spariť. 
- Pred kosením si plochu skontrolujte a odstráňte všetky prekážky - kamene, kosti, a pod. Okrem toho, že spôsobujú otupenie nožov, taktiež môžu pod veľkou rýchlosťou vystreliť a spôsobiť zranenie.