Momentálne sa nachádzate v internetovom obchode pre zákazníkov zo:   Slovenskej republiky.

Napíšte objednávacie číslo, vyberte množstvo a objednajte:
-+
Váš záhradník | STARKL ESHOP (https://www.starkl.sk/)

Záhonové, sadové a popínavé typy ruží

V článku o ružiach a ich typoch pokračujeme aj v nasledovných riadkoch. Tentokrát sa dozviete aké charakteristiky majú záhonové, parkové a popínavé ruže.

 

Záhonové ruže

Záhonové ruže sú opakovane kvitnúce ružové kríky, vysoké 50-90 cm. Kvitnú jednotlivo alebo vo veľkom počte na jednom kríčku. Pestujú sa pre kvety, preto celkový vzhľad dreviny (kríčka) je až na druhom mieste. Sú to mnohonásobné krížence ďalej rozdelené na podskupiny: veľkokveté, mnohokveté a miniatúrne (zakrpatené) ruže. Využíva sa pri nich pôsobivý efekt kvitnutia jednotlivých kvetov pri veľkokvetých ružiach alebo bohatstvo kvetov pri mnohokvetých ružiach. Efektné je aj spojenie drobnejších kvetov a nízkeho vzrastu pri miniružiach. Vyznačujú sa väčšou chúlostivosťou a väčšími nárokmi na starostlivosť než ostatné skupiny. Záhonové ruže sú najpočetnejšou a záhradnícky najvýznamnejšou skupinou.

 

Sadové ruže

Sadové ruže sú kríkovým typom ruží. Sú to vyššie (i nižšie) kríky ruží mohutnejšieho malebného vzrastu. V čase kvitnutia sú obsypané množstvom jednoduchých, ale aj plných kvetov. Pri ich umiestňovaní v záhrade sa berie do úvahy, okrem kvetov a dĺžky kvitnutia, aj ich celkový habitus – vzrast, spôsob vetvenia a olistenie kríka. Vyššie kríky (2 až 2,5 m) sa používajú jednotlivo ako solitéry (osamelá rastlina), alebo v málopočetných skupinách. Môžete ich využiť aj na vytvorenie nepriestupného, voľne rastúceho (nestrihaného) a kvitnúceho živého plota. Vyznačujú sa odolnosťou a niektoré druhy ruží (najmä botanické) aj úplnou nenáročnosťou na životné podmienky.

 

Medzi záhradkármi sú pomerne málo známe. Je tomu tak, lebo medzi pojmy sadové a parkové ruže sa často dávalo znamienko rovnosti. To viedlo nie raz k názoru, že sadové ruže sú určené výlučne do veľkých parkov a nie do malých záhrad. Sadové ruže však majú svoje miesto aj v chatových osadách, v záhradkách pri dome a v záhradkových osadách.

 

Popínavé ruže

Ďalším typom ruží sú popínavé ruže. Medzi ne zaraďujeme krížence ruží s mimoriadne dlhými (3 až 5 m), bohato kvitnúcimi výhonkami, ktoré sa za slnkom vyťahujú (vzpierajú) pomocou ostňov. V záhrade ich treba vyväzovať k opore. Prispôsobené tvaru opory dokážu vytvoriť vodopád kvetov preklonený ponad plot, kvitnúci oblúk nad vstupom, kvetinový altánok, voňavý baldachýn alebo kvetmi zakryť nevzhľadnú stenu. Patria sem odolnejšie i chúlostivejšie odrody, ktoré treba na zimu prikrývať. Popínavé ruže vyžadujú slnečné stanovište. Ak ich chceme vysadiť k domovej stene, najvhodnejšia je orientácia na juhovýchod alebo juhozápad. Na starostlivosť sú stredne náročné, lebo ich treba vyväzovať k opore a pravidelne každoročne strihať, aby bohato kvitli.

 

Medzi popínavé typy ruží patria aj ruže „Ramblery“. Spravidla kvitnú iba raz, na začiatku leta. Vytvárajú ohybné, veľmi dlhé výhonky do výšky 400-500 cm. Kvety sú menšie, majú cca 7 cm.