NAPÍŠTE OBJ. ČÍSLO, ZVOĽTE množstvo A OBJEDNAJTE:

+

Návod na pestovanie

Doba výsadby

Apríl až máj.

Hnojenie

Postačí jeden krát na jar organickým hnojivom. Keď sa rastlina vtiahne pod zem, použite naše hnojivo pre balkónové rastliny.

Rez

Vysadenej v črepníku je nutné jej výhony ešte pred zimnou ochranou zrezať spätným rezom o 1/3.

Všeobecný text

Višňa Andy vysadená voľne je jednoročná rastlina, neodolná voči mrazom. Ako črepníkovú rastlinu je ju možné prezimovať vo svetlej miestnosti.

Výsadba

Uprednostňuje dobrú záhradnú pôdu bohatú na živiny, rastlinu dobre zalejte. Rastlina sa vťahuje pod zem, dobré je preto voliť črepník s objemom 10 - 12 litrov.

Zavlažovanie

Vysadenú voľne zalievame počas suchých periód, v črepníku je nutná pravidelná zálievka.

Zimná ochrana

Pokiaľ je vysadená voľne vonku, nie je odolná voči mrazom. Ak je vysadená v črepníku, je nutné prezimovať ju vo svetlej, suchej miestnosti.